Friday, February 1, 2013

Bacalah!

Satu lagi artikel oleh Datuk Seri Dr Kamal Jit Singh, Ketua Pegawai Eksekutif Unit Inovasi Khas (UNIK) di Jabatan Perdana Menteri yang harus dibaca dan difahami oleh para pelajar innovation management. Artikel ini bertajuk " Inovasi lahirkan faedah komersil, perbaiki kualiti kehidupan" yang disiarkan di dalam Berita Harian hari ini 2 Februari, di halaman 38-39.

Abah

No comments: